wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

Wszystko o usprawiedliwieniach nieobecności w pracyJednym z ważniejszych elementów treści stosunku pracy jest wywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie we wskazanym miejscu przez pracodawcę. W odgórnie określonych sytuacjach tj. (wypadek losowy,choroba itp.) osoba wykonująca swoje obowiązki nie jest w stanie wykonywać swojej pracy prawidłowo co za tym idzie tym bardziej nie ma możliwości stawienia się w swoim miejscu pracy.

 

Ustalenie wartości początkowej samochodu dla celów amortyzacji

W najczęsciej występującym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartością początkową samochodu jest cena nabycia. A ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania - w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeśli taki przypadek wystąpi), opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Wszystko na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Plik JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorce za dany okres. Występuje wyłącznie w wersji elektronicznej. Informacje zostają bezpośrednio pobrane z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Wszystko o podwyższeniu kwoty wolnej przez rządPomimo decyzji podjętej przez rząd w tym tygodniu, przedstawianej jako podwyżka kwoty wolnej, to równie dobrze możemy nazwać ją jako jej utrzymanie. Na faktyczną zmianę Polacy czekają już ponad 8 lat.

 

Obowiązek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą objęci obowiązkiem comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku JPK_VAT.
Obecnie praktycznie wielu podatników realizuje już ten obowiązek. Duże, średnie i małe firmy zostały nim objęte, a od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie także mikroprzedsiębiorców.

Jakie kroki podjąć jeśli pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia?Zazwyczaj praca na etacie daje poczucie bezpieczeństwa. Dla znacznej większości oznacza to regularny wpływ wynagrodzenia na konto. Lecz co zrobić jeżeli nasz pracodawca nie jest słowny i nie wypłaca nam pieniędzy w należytym czasie?

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – kiedy i jaką kwotę wolno potrącićWynagrodzenie za pracę, stanowią podstawę utrzymania pracownika i jego rodziny i podlega szczególnej ochronie prawnej. Pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia, a pracodawca nie może odmówić jego wypłaty. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest jednak dokonywanie potrąceń z kwoty należnego pracownikowi wynagrodzenia, jednakże dokonując potrącenia pracodawca musi dochować szczególnej staranności.

Niższe składki ZUS przez 3 lata dla nowych firm od 1 stycznia 2018 r.Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy którzy założyli swoją działalność gospodarczą w 2016r., będą płacić zmniejszone stawki na ubezpieczenie społeczne do końca 2018 r. W najlepszym wypadku nawet do trzech lat od chwili zarejestrowania firmy.

Wszystko o urlopie w pierwszej pracy, ile i kiedy się należy?Odnosząc się do artykułu 152 §1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, a prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec. Osoby które podjęły się zatrudnienia na etacie po raz pierwszy, aby uzyskać urlop wypoczynkowy będą musiały poczekać.

Nawet 82 procent uprawnionych skorzysta z obniżenia wieku emerytalnego!Ze zmniejszenia wieku emerytalnego (65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety) skorzysta do końca tego roku nawet 82 procent uprawnionych do tego osób, a liczba wypłaconych emerytur wypłacanych pod koniec grudnia może zwiększyć się o 331,3 tys. - wynika z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze wnioski osoby, które będą miały do tego prawo, mogą składać już 1 września bieżącego roku.

Szukaj w artykułach: