wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

Wszystko o zmianach bankowości internetowej w 2018 rokuZ nadejściem nowego roku, z systemów bankowości internetowej zniknie opcja "przelew do ZUS". Przedsiębiorcy od roku 2018, dzięki wprowadzanym nowelizacją zamiast kilku przelewów będą wykonywać jeden zwykły na specjalnie powstały dla nich zbiorczy rachunek bankowy.

 

Co nam grozi za nieprzekazanie sprawozdania do KRS?Jednym z ważniejszych obowiązków spoczywających na spółkach handlowych które prowadzą pełną księgowość jest obowiązek dostarczenia do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami.

jakJakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalnościPodczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej pozarolniczej przedsiębiorca nie może osiągać jakichkolwiek przychodów pochodzących z tytułu prowadzenia działalności. Przepisy jasno mówią jakie czynności w trakcie zawieszenia działalności możemy wykonywać a jakich nie. Są to narzędzia, które mają na celu sprawniejsze wznowienie działalności po okresie jej zawieszenia.

 

Jak liczyć godziny pracy w przypadku sobotniego święta?Obowiązek wyznaczenia prawidłowej ilości dni wolnych należących się pracownikowi za święto które przypada w sobotę wynika ze sposobu ustalania wymiaru czasu pracy czyli przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. Mechanizm ten służy do prawidłowego rozliczania liczby dni i godzin które w danym okresie przysługują pracownikowi.

Jakie kroki może podiąć pracodawca w związku z nieobecnością pracownika w miejscu pracy?Ważnym elementem do zaznaczenia jest fakt, iż nie pojawienie się pracownika w miejscu pracy, może być powodem do rozwiązania umowy z pracownikiem. Pracodawca w takim wypadku może założyć że pracownik porzucił daną pracę. Porzucenie pracy z dnia na dzień nie skutkuję automatycznie rozwiązaniem umowy, lecz jeżeli pracodawca nie zostanie poinformowany o przyczynach nieobecności we właściwy sposób ma prawo do zastosowania odpowiednich przepisów pozwalających na rozwiązanie umowy.

Wszystko o usprawiedliwieniach nieobecności w pracyJednym z ważniejszych elementów treści stosunku pracy jest wywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie we wskazanym miejscu przez pracodawcę. W odgórnie określonych sytuacjach tj. (wypadek losowy,choroba itp.) osoba wykonująca swoje obowiązki nie jest w stanie wykonywać swojej pracy prawidłowo co za tym idzie tym bardziej nie ma możliwości stawienia się w swoim miejscu pracy.

 

Ustalenie wartości początkowej samochodu dla celów amortyzacji

W najczęsciej występującym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartością początkową samochodu jest cena nabycia. A ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania - w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeśli taki przypadek wystąpi), opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Wszystko na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Plik JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorce za dany okres. Występuje wyłącznie w wersji elektronicznej. Informacje zostają bezpośrednio pobrane z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Wszystko o podwyższeniu kwoty wolnej przez rządPomimo decyzji podjętej przez rząd w tym tygodniu, przedstawianej jako podwyżka kwoty wolnej, to równie dobrze możemy nazwać ją jako jej utrzymanie. Na faktyczną zmianę Polacy czekają już ponad 8 lat.

 

Obowiązek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą objęci obowiązkiem comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku JPK_VAT.
Obecnie praktycznie wielu podatników realizuje już ten obowiązek. Duże, średnie i małe firmy zostały nim objęte, a od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten obejmie także mikroprzedsiębiorców.

Szukaj w artykułach: