wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

Jakie kroki podjąć jeśli pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia?Zazwyczaj praca na etacie daje poczucie bezpieczeństwa. Dla znacznej większości oznacza to regularny wpływ wynagrodzenia na konto. Lecz co zrobić jeżeli nasz pracodawca nie jest słowny i nie wypłaca nam pieniędzy w należytym czasie?

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – kiedy i jaką kwotę wolno potrącićWynagrodzenie za pracę, stanowią podstawę utrzymania pracownika i jego rodziny i podlega szczególnej ochronie prawnej. Pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia, a pracodawca nie może odmówić jego wypłaty. W niektórych przypadkach dopuszczalne jest jednak dokonywanie potrąceń z kwoty należnego pracownikowi wynagrodzenia, jednakże dokonując potrącenia pracodawca musi dochować szczególnej staranności.

Niższe składki ZUS przez 3 lata dla nowych firm od 1 stycznia 2018 r.Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy którzy założyli swoją działalność gospodarczą w 2016r., będą płacić zmniejszone stawki na ubezpieczenie społeczne do końca 2018 r. W najlepszym wypadku nawet do trzech lat od chwili zarejestrowania firmy.

Wszystko o urlopie w pierwszej pracy, ile i kiedy się należy?Odnosząc się do artykułu 152 §1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego, a prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec. Osoby które podjęły się zatrudnienia na etacie po raz pierwszy, aby uzyskać urlop wypoczynkowy będą musiały poczekać.

Nawet 82 procent uprawnionych skorzysta z obniżenia wieku emerytalnego!Ze zmniejszenia wieku emerytalnego (65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety) skorzysta do końca tego roku nawet 82 procent uprawnionych do tego osób, a liczba wypłaconych emerytur wypłacanych pod koniec grudnia może zwiększyć się o 331,3 tys. - wynika z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze wnioski osoby, które będą miały do tego prawo, mogą składać już 1 września bieżącego roku.

Czy pracownik ma obowiązek sprzątać w miejscu pracy - co grozi za niesprzątanie?Pracodawca w momencie zatrudnienia pracownika ma obowiązek zorganizować jego stanowisko pracy. Organizacja ta polega m.in. na wyposażeniu tego stanowiska we wszelkie potrzebne meble, urządzenia i inne przedmioty, konieczne do prawidłowego wykonywania jego obowiązków. Niedopuszczalnym jest pozostawienie kwestii organizacji stanowiska na głowie nowo zatrudnionego pracownika, w tym głównie zobowiązanie go, aby w skład stanowiska wchodziło prywatne wyposażenie pracownika.

Na czym polegają zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju?Zmiany mają na celu poprawienie funkcjonowania prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej - odpowiednie ułatwienia przewidują nowe propozycje Ministerstwa Rozwoju. Jedną ze zmian będzie przepis, który umożliwi na przechowywanie akt tylko w elektronicznej formie. Czas przechowywania dokumentacji oraz akt osobowych ma zostać skrócony do 10 lat. W najbliższej przyszłości odpowiednim projektem zajmie się rząd.

Wszystko o potwierdzeniu odbioru faktury korygującejJeżeli w wyniku wystawienia faktury korygującej dochodzi do zmniejszenia podatku należnego, aby mogło dojść do faktycznego obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT, koniecznym jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W wypadku gdy nie posiadamy tego potwierdzenia, niestety nie jesteśmy w stanie pomniejszyć kwoty VAT należnego.

Jak w praktyce wygląda podatek od niezapłaconej faktury?

Niekiedy w biznesie może przytrafić nam się nie do końca uczciwy kontrahent. Wykonując nasze obowiązki, a następnie wystawiając fakturę mamy nadzieję, że zostanie ona opłacona w ustalonym terminie. Co zrobić, jeżeli się tak nie stanie, a przyjdzie pora opłacenia podatków w niej zawartych?

ZUS wprowadza nowe zmiany w formularzach, na czym polegają?Aby ułatwić pracę przedsiębiorcom, Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił zmienić swoje formularze w celu dopasowania ich do obecnych standardów. W celu modyfikacji znacznie uproszczono język, jakim zapisana została ich treść, a także usunięto wybrane pola i sekcje. Zmiany również mają na celu poprawy kwestii ilościowej, gdyż w niektórych przypadkach kilka formularzy zostało zastąpionych jednym, który należy obowiązkowo uzupełnić w niektórych sytuacjach.

Szukaj w artykułach: