wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracęJakie są zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia? Czy jest to ustawowo usankcjonowane czy też pracodawca może dowolnie ustalać terminy wypłat - zobacz szczegóły


przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownikaWiele osób zajmujących się kadrami w firmie ma dylemat, jak prawidłowo powinno wyglądać przechowywanie dokumentów w aktach osobowych? Które dokumenty muszą być przechowywane w aktach, a które niekoniecznie.

Postaramy się poniżej rozwiać Wasze wątpliwości.

Ekwiwalent urlopowy jak go wyliczyć?Urlop to niezbywalne prawo każdego pracownika do corocznego i nieprzerwanego odpoczynku. Pracownik powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za urlop w przypadku, gdy podczas zatrudnienia nie wykorzystał w naturze należnego mu urlopu w całości lub w części, a jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu bądź wygasł. W jaki sposób ustalić współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu?

Nowe zasady zgłaszania w ZUS przedsiębiorców oraz członków ich rodzinOd 20 maja 2017 r. przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego oraz swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy.

Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno rentowychRoczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona. Nie może ona przekroczyć limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, bez względu na staż pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2.000 zł. Prawo do wynagrodzenia w tej wysokości będą mieli pracownicy pełnoetatowi bez względu na staż pracy. Dotychczasowa zasada, zgodnie z którą w pierwszym roku zatrudnienia wynagrodzenie gwarantowane wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, zostanie od 1 stycznia 2017 r. uchylona.

czy drobni przedsiębiorcy odetchną z ulgą ?Rząd wychodzi naprzeciw małym firmom i przedsiębiorstwom. Parlamentarny zespół na rzecz wspierania patriotyzmu ekonomicznego pracuje nad nowym projektem ustawy. Ustanowi on nowe ulgi w składkach ZUS dla najmniejszych.

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowyUrlop wypoczynkowy generalnie powinien być wykorzystany w naturze, w czasie trwającego zatrudnienia. Jeżeli w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik posiada jeszcze niewykorzystany urlop, prawo do niego przekształca się w prawo do ekwiwalentu za urlop.

nowe wskaźniki podatkowe na 2017 rokW 2017 roku zmianie uległo wiele podstawowych parametrów i wskaźników, którymi posługujemy się rozliczając i ustalając wynagrodzenia pracownicze. Opracowaliśmy je w zbiorczej formie.

Szukaj w artykułach: