Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 07-05-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 07-05-2018:
1. Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
2. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.
3. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.
4. Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.