Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 09-07-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 09-07-2018

1.Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2018 r.
2.Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
4.Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7