Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 15-02-2018

1. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Wpłata I raty podatku od środków transportowych.

3. Wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

4. Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.