Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 15-06-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 15-06-2018:
1. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2. Wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)