Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 16-08-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 16.08.2018 (czwartek)
1.wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2.wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)