Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 20-02-2018

1. Wpłata za styczeń 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

2. Wpłata za styczeń 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.

3. Wpłata za styczeń 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

4. Wpłata za styczeń 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

5. Wpłata za styczeń 2018 r. na PFRON.

6. Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

7. Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników.

8. Wpłata za styczeń 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof.