Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 20-03-2018

1. Wpłata za luty 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
2. Wpłata za luty 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
3. Wpłata za luty 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
4. Wpłata za luty 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
5. Wpłata za luty 2018 r. na PFRON
6. Wpłata za luty 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof