Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 20-07-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 20.07.2018 (piątek):

1.Wpłata za czerwiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
2.Wpłata za czerwiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
3.Wpłata za czerwiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
4.Wpłata za czerwiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
5.Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2018 r.
6.Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.
7.Wpłata za czerwiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
8.Wpłata za czerwiec 2018 r. na PFRON