Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 30-06-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 30-06-2018:
1. ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym