fałszywe zwolnienia lekarskie czym są oraz co grozi pracownikowiJeżeli pracownik faktycznie w czasie wakacyjnego wypoczynku doznał uszczerbku na zdrowiu, w takim wypadku przysługuję mu zwolnienie lekarskie. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy podstaw do stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy nie ma, a wystawienie takiego dokumentu ma na celu tylko i wyłącznie zapewnienie pracownikowi dodatkowych płatnych dni wolnych od pracy. Lecz jakie są konsekwencje takiego działania? Co grozi pracownikowi za fikcyjne zwolnienie lekarskie? W praktyce odpowiedzialność za tego rodzaju postępowanie, czyli załatwianie sobie nieprawdziwych zwolnień lekarskich jest spora, a w wielu przypadkach może skończyć się natychmiastową utratą zatrudnienia.

Nawet krótka nieplanowana nieobecność pracownika w pracy może mieć wpływ na dezorganizację w zakładzie dodatkowo jest niekorzystna dla pracodawcy. Pracodawca ma jednak pewnie narzędzia, dzięki którym jest w stanie się przed ów procederem bronić. Fikcyjne zwolnienia lekarskie to problem, który da się rozwiązać.

 

Co grozi za fikcyjne zwolnienie lekarskie?

Omawiając to zagadnienie należy szczególnie zwrócić uwagę na dwie sprawy, przede wszystkim samo zwolnienie lekarskie może zostać wystawione przez uprawnionego do tego lekarza lecz w sytuacji, gdy do jego wystawienia lekarz nie miał żadnych podstaw. Druga sprawa jest znacznie poważniejsza od pierwszej a mianowicie chodzi o sfałszowanie zwolnienia lekarskiego - pracownik podrobił dokument zaświadczenia czy też został on wystawiony przez osobę nieuprawnioną do tego typu działań. W praktyce najczęstszym przypadkiem jest pierwsza sytuacja, dokument o niezdolności do pracy wystawiony zostaje przez lekarze uprawnionego, ale w sytuacji, gdy podstaw do jego wystawienia nie ma (nie ma tutaj znaczenia czy lekarz zrobił to z własnej woli, czy też został w pewien sposób przekupiony.

Jeżeli rzeczywiście stan pracownika nie pozwala mu wykonywać pracy, na tę okoliczność uprawiony lekarz wystawia stosowne zwolnienie lekarskie (obecnie może być również pod postacią tzw. e-zwolnienia, lub też w formie drukowanej jako dokument na formularzu ZUS ZLA). W dokumencie tym lekarz zawiera informacje o tym na jaki czas pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy. To ważny dokument, z jednej strony jest on usprawiedliwieniem nieobecności pracownika, a z drugiej strony jest podstawą do wypłacenia pracownikowi odpowiednio albo wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego.

Od razu należy podkreślić, iż pracownik który otrzymał zwolnienie lekarskie zobowiązany jest do tego aby okres niezdolności do pracy wykorzystać w celu rehabilitacji, leczenia, generalnie jak najszybszego odzyskania sprawności i zdolności do pracy. Zabronione jest wykorzystywanie go jako dokumentu dającego niejako prawo do dodatkowego wolnego od pracy. A sprawa jest poważna, wiele osób  ''załatwia sobie'' zwolnienia lekarskie, wystawiane przez psychiatrów twierdząc, iż cierpią na depresję która nie daje jednoznacznych oznak fizycznych i pracodawcy ciężko ten fakt zanegować w codziennym kontakcie z pracownikiem. Jednocześnie wychodzą z założenia, że depresja nie uniemożliwia im codziennego funkcjonowania. Dochodzi do takich sytuacji że pracownik formalnie nie zdolny do pracy jest w stanie urządzić sobie wakacje czy podjąć inną prace na okres zwolnienia. Takie działanie jest bezwzględnie zabronione.

Stosownie do treści art 17 ust. 1 i 2 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do wykonywania pracy podejmuje aktywność, które mogłyby stanowić przeszkodę w odzyskaniu zdolności do pracy, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W przeszłości miały miejsce przypadki, w których ZUS odbierał zasiłki po uzyskaniu informacji, że pracownik wyjechał na wczasy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Jeśli w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, czy to w samym dokumencie, czy też wykorzystywania go niezgodnie z przeznaczeniem, sporządza się stosowny protokół, w którym punktuję się, na czym polegała nieprawidłowość.

 

Fałszywe zwolnienie lekarskie

Oprócz sposobu na ''załatwienie sobie'' zwolnienia, które zostaje wystawione przez uprawnionego do tego lekarza i zgodnie z wymogami formalnymi, lecz bez konkretnej przyczyny,pracownik może posłużyć się sfałszowanym przez siebie lub inną osobę dokumentem. W szczególność pracownik może podrobić oryginalne zwolnienie poprzez zmianę daty do której to zwolnienie lekarskie ma obowiązywać. Należy podkreślić że takie zachowanie jest przestępstwem.

Pracownik może nawet nie być świadomy, że jego zwolnienie jest sfałszowane co nie zwalnia go z odpowiedzialności i skutkować może rozwiązaniem stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym.

Jeżeli pracodawca stwierdzi fakt, iż pracownik przedłożył fałszywe zwolnienie, może wyciągnąć wobec pracownika odpowiednie konsekwencje.O fakcie posłużenia się fałszywym dokumentem powinien również powiadomić Policję.

Szukaj w artykułach: