współczynnik urlopowy czym jest oraz jak go kalkulować

Co to jest współczynnik urlopowy?

Niezbędnym czynnikiem do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego, jaki przysługuje pracownikowi za każdy niewykorzystany dzień należnego mu urlopu jest współczynnik urlopowy. Mówi o tym §19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz odpowiednika pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 roku (z późniejszymi zmianami).


Jak Kalkulować współczynnik urlopowy?

Pierwszą czynnością którą powinniśmy wykonać aby obliczyć współczynnik urlopowy za rok 2017 jest ustalenie ilości świąt, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy. Sumę powyższych trzeba odjąć od ilość dni w roku a różnicę podzielić przez 12 miesięcy.

Można to przedstawić pod postacią następującego wzoru: [Ir-(Dw+Św+Nd)]/Im gdzie:
•Ir - Ilość dni w roku kalendarzowym (365),
•Nd - Ilość niedziel (53),
•Św - Ilość świąt nie wypadających w niedzielę (10),
•Dw - Ilość dni wolnych od pracy (52),
•Im - Ilość miesięcy w roku (12).


Powyższy sposób da poprawny wynik wyłącznie dla pracowników pełnoetatowych (20,83). Aby uzyskać współczynnik urlopowy dla pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy należy uzyskaną liczbę podzielić dodatkowo poprzez 4 (1/4 etatu), 3 (1/3 etatu), 2 (1/2 etatu) lub pomnożyć przez 0,75 (3/4 etatu).

A więc analogicznie współczynnik urlopowy na rok 2017 dla pracowników zatrudnionych na nie pełen etat będzie wynosić:
•1/4 etatu - 5,21,
•1/3 etatu - 6,94
•1/2 etatu - 10,42,
•3/4 etatu - 15,62.

Szukaj w artykułach: