Jak w praktyce wygląda podatek od niezapłaconej faktury?Jak w praktyce wygląda podatek od niezapłaconej faktury?

Niekiedy w biznesie może przytrafić nam się nie do końca uczciwy kontrahent. Wykonując nasze obowiązki, a następnie wystawiając fakturę mamy nadzieję, że zostanie ona opłacona w ustalonym terminie. Co zrobić, jeżeli się tak nie stanie, a przyjdzie pora opłacenia podatków w niej zawartych?

 

Jakie działania możemy podjąć gdy, kontrahent nie płaci?

Kontrahent który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków jest zjawiskiem występującym wszędzie tam, gdzie prowadzi się biznes oparty o współpracę między firmami. Dlatego też warto wiedzieć jak postępować oraz jakie mamy możliwości, gdy umówiony termin na fakturze minął, a my nadal nie otrzymaliśmy należnych nam pieniędzy.

W Polsce skorzystać możemy z takich narzędzi jak: upomnienia i ponaglenia, wezwania do zapłaty, wykorzystanie prawników przygotowujących pozwy z powództwa cywilnego oraz firmy windykacyjne. Sprawa niezapłaconych należności może być rozwiązana polubownie, zarówno jak na drodze sądowej. Jednakże od każdej wystawionej faktury należy się odpowiednim organom państwowym podatek, którego zapłata musi odbyć się w terminie. Dlatego też w chwili, gdy kontrahent wciąż nie uregulował swoich należności, warto posłużyć się tak zwaną ''ulgą na złe długi''.

 

Czym jest ulga na złe długi oraz jak z niej skorzystać?

Ulga na złe długi to mechanizm mający na celu chronić przedsiębiorców przed podatkiem VAT za wystawione faktury, które nadal nie zostały uregulowane przez kontrahenta. Aby być w stanie skorzystać z tej możliwości należy:

1. sprawdzić czy nasza faktura jest wystawiona czynnemu podatnikowi VAT, niebędącemu w trakcie likwidacji lub upadłości na dzień założenia deklaracji z wyszczególnioną ulgą,
2. od daty wystawienia faktury minęło nie więcej niż 2 lata,
3. od terminu płatności upłynęło co najmniej 150 dni.

Jak odzyskać opłacony podatek dochodowy?

Kiedy chcemy odzyskać opłacony podatek dochodowy, należność wynikająca z nieopłaconej faktury możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Możemy zrobić to jedynie w wypadku, gdy najpierw uwzględniliśmy fakturę w przychodach oraz posiadamy odpowiedni dokument stwierdzający nieściągalność należności.

Aby uzyskać powyżej przedstawioną dokumentację oraz odzyskać opłacony podatek dochodowy musimy wcześniej wkroczyć na drogę sądową z powództwa cywilnego lub sporządzić protokół udowadniający, że takie rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne.

 

Szukaj w artykułach: