jakie kroki moze Jakie kroki może podiąć pracodawca w związku z nieobecnością pracownika w miejscu pracy?Jakie kroki może podjąć pracodawca w związku z nieobecnością pracownika w miejscu pracy


Ważnym elementem do zaznaczenia jest fakt, iż nie pojawienie się pracownika w miejscu pracy, może być powodem do rozwiązania umowy z pracownikiem. Pracodawca w takim wypadku może założyć że pracownik porzucił daną pracę. Porzucenie pracy z dnia na dzień nie skutkuję automatycznie rozwiązaniem umowy, lecz jeżeli pracodawca nie zostanie poinformowany o przyczynach nieobecności we właściwy sposób ma prawo do zastosowania odpowiednich przepisów pozwalających na rozwiązanie umowy. Logicznym jest fakt, iż w przypadku gdy pracownik nie daje oznak życia oraz nie stara się w jakikolwiek sposób skontaktować z pracodawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, to takie zachowanie może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków które należą do pracownika.


Pracodawca jednak powinien zostać ostrożny, bowiem może dojść do sytuacji gdy po kilku dniach nieobecności bez odpowiedniego skontaktowania postanowi zwolnić pracownika. Może się jednak okazać że pracownik np. po wypadku samochodowym trafił do szpitala w stanie śpiączki i fizycznie nie miał możliwości kontaktu w celu usprawiedliwienia nieobecności. Ciężko jest więc ocenić czy niedochowanie dwudniowego terminu na dostarczenie informacji było spowodowane przez pracownika czy jednak przez sytuację na którą nie miał jakiegokolwiek wpływu.


W wypadku gdy pracodawca postanowił skorzystać ze swoich praw i zakończyć współpracę z danym pracownikiem, to przyczyną nie może być sam fakt opuszczenia miejsca pracy lecz nie usprawiedliwienie nieobecności w terminie. Opuszczenie miejsca pracy to z goła odmienny obowiązek pracowniczy.


Jak można usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy z powodu wizyty w urzędzie?


Jeżeli pracownik otrzymał niespodziewane wezwanie do stawienia się w jednym z urzędów np: sądzie, prokuraturze, policji czy innych organach,. W takim wypadku jego niezdolność dotarcia do miejsca pracy jest zrozumiała i automatycznie usprawiedliwiona. Pamiętać jednak trzeba że za czas w którym pracownik nie mógł wykonywać swoich obowiązków za ten okres nie należy mu się wynagrodzenie. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, iż stawienie się w urzędzie nie usprawiedliwia całego dnia, lecz jedynie okres w którym pracownik faktycznie znajdował się w danym urzędzie. Niezwłocznie po załatwieniu spraw powinien stawić się w miejscu w którym wykonuję swoją pracę.

 

Szukaj w artykułach: