Nowe ułatwienia przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju - na czym polegają?Nowe ułatwienia przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju - na czym polegają?

Zmiany mają na celu poprawienie funkcjonowania prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej - odpowiednie ułatwienia przewidują nowe propozycje Ministerstwa Rozwoju. Jedną ze zmian będzie przepis, który umożliwi na przechowywanie akt tylko w elektronicznej formie. Czas przechowywania dokumentacji oraz akt osobowych ma zostać skrócony do 10 lat. W najbliższej przyszłości odpowiednim projektem zajmie się rząd.

Projekt zmian wchodzi w skład większego pakietu ułatwień dla firm. Główną propozycją ma być wprowadzenia w życie zmiany polegającej na umożliwieniu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, co ma stanowić znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców i firm. Co ważne, wybór formy (elektroniczna lub papierowa) ma należeć bezpośrednio do danego pracodawcy.

W znacznej większości firm cyfrowy obieg dokumentacji i tak jest już stała praktyką. Jednak ze względu na nie do końca sprecyzowane prawo, pracodawcy wolą się zabezpieczyć i stosują wersję zarówno elektroniczną, jak i papierową. Planowana nowelizacja rozwiązałaby ten problem poprzez usankcjonowanie w prawie obecnie stosowanej praktyki.

Ogromne znaczenie ma mieć również propozycja zniesienia obowiązku przechowywania dokumentacji przez okres 50 lat. Czas ten zostanie prawdopodobnie skrócony w przypadku dokumentacji dotyczącej stosunku pracy i akt osobowych pracownika do 10 lat.

Planowane zmiany są jak najbardziej słuszne. Pewne wątpliwości mogą jednak rodzić szczegółowe propozycje. Dotyczą one między innymi obowiązku wystawiania przez pracodawców raportów informacyjnych, trudności ze zniszczeniem dokumentacji formę elektroniczną czy samego procesu konwersji dokumentacji w postaci papierowej.

Szukaj w artykułach: