Nowe zasady zgłaszania w ZUS przedsiębiorców oraz członków ich rodzin
Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego oraz swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy.

Będzie to możliwe dzięki ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893), która znowelizowała m.in. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprawdzie ustawa zmieniająca weszła w życie 19 maja 2016 r., to jednak ułatwienia w zgłaszaniu przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny do ubezpieczeń w ZUS zaczną obowiązywać dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, czyli od 20 maja 2017 r.

Na podstawie ustawy zmieniającej przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, będzie mógł -wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - dokonać:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  • zmiany danych wykazanych w wymienionych zgłoszeniach (oprócz danych wskazanych w art. 36 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową),
  • zgłoszenia wyrejestrowania z wymienionych ubezpieczeń.

Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej (dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania) przedsiębiorca nadal będzie dokonywał wyłącznie w sposób wskazany w przepisach ustawy systemowej.

Szukaj w artykułach: