Outsourcing kadrowo-płacowy - zalety i wady

Przekazanie przez firmę do wykonania zewnętrznemu podmiotowi określonych obowiązków związanych z prowadzoniem aktywności gospodarczej ma na celu przede wszystkim odciążyć przedsiębiorstwo, aby mogło ono w pełni skoncentrować się na podstawowych celach swojej działalności.

Ze względu na rozmiar obszaru powierzanego przez pracodawcę wyspecjalizowanemu podmiotowi, można wyróżnić outsourcing pełny, polegający na korzystaniu z kompleksowej obsługi określonej sfery działań firmy, i outsourcing selektywny, w którym są świadczone jedynie niektóre czynności z danego zakresu.
Jak znaleźć rzetelną firmę outsourcingową ?

W outsourcingu przedsiębiorcy najczęściej poszukują możliwości zwiększania skuteczności podejmowanych przedsięwzięć oraz obniżania kosztów, które są przeznaczane na nieprodukcyjne odcinki działalności organizacji. Do tych odcinków należy zaliczyć szeroko pojętą administrację, której część stanowi obsługa pracowników w zakresie kadrowo-płacowym. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest tzw. outsourcing kadrowo-płacowy.

Wdrożenie outsourcingu kadrowo-płacowego upraszcza strukturę pionu finansowego firmy oraz zwalnia ze stałej konieczności interpretowania zawiłych przepisów i śledzenia zachodzących w nich zmian.

Zalety i wady wdrożenia outsourcingu kadrowo-płacowego

Zalety

01
Redukcja kosztów związanych z dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, które nie są kluczowe – możliwość zmniejszenia stanu zatrudnienia na tzw. stanowiskach administracyjnych, oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu i aktualizowania oprogramowania kadrowo-płacowego/księgowego oraz finansowania szkoleń pracowników np. na temat zmian w prawie pracy, podatkach i ubezpieczeniach.
2
Zwolnienie pracowników z wykonywania czasochłonnych czynności administracyjnych, a tym samym skupienie uwagi na realizacji celów strategicznych firmy.
3
Dostęp do sprawdzonych specjalistów zatrudnionych w firmie outsourcingowej
4
Brak obowiązku przeprowadzania kosztownej i czasochłonnej rekrutacji specjalistów, np. z zakresu kadr i płac

Wady

01
Ryzyko uzależnienia się przedsiębiorstwa od firmy outsourcingowej.
2
Utrata części własnego wyspecjalizowanego personelu, którego odzyskanie w przyszłości może być trudne
3
Niebezpieczeństwo znaczącego podniesienia cen za usługi świadczone przez firmę zewnętrzną
4
Ryzyko nieoczekiwanego zakończenia działalności przez firmę świadczącą outsourcing

Decyzja o przekazaniu części spraw przedsiębiorstwa zewnętrznej firmie zawsze powinna być poprzedzona analizą ekonomiczną.

W tym celu niezbędne jest oszacowanie, który wariant będzie dla pracodawcy bardziej opłacalny i efektywny. Jeśli po dokonanej ocenie uwzględniającej nie tylko aspekty finansowe, ale także potrzeby i zamierzenia firmy, zarówno krótko, jak i długoterminowe, zapadnie decyzja o skorzystaniu z usług outsourcingowych, zasadniczą decyzją będzie wybór właściwego usługodawcy.

Jeżeli masz wątpliwości czy skorzystać z naszych usług outsourcingu kadrowo-płacowego, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci rzetelnie wszelkie zalety i wady takiego rozwiązania, a decyzja oczywiście należy do Ciebie. Być może dołączysz do grona naszych zadowolonych klientów.

Szukaj w artykułach: