Ważne zmiany ws. podpisywania plików JPK VAT


Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły korzystać z większych możliwości podpisywania elektronicznego plików JPK_VAT – tak wynika z projektu rozporządzenia, który ostatnio opublikowało Ministerstwo Finansów. Pliki można będzie podpisywać także przy użyciu kilku podstawowych informacji osobistych. Planowane jest aby nowy sposób ma być dostępny już przy przesyłaniu plików za styczeń 2018 r.

 

„Rekomenduje się rozszerzenie technicznych możliwości podpisywania plików JPK_VAT przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rekomenduje się zatem wprowadzenie w rozporządzeniu, obok możliwości podpisywania ksiąg przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, trzeciego sposobu ich podpisywania – dedykowanego wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nową możliwością będzie zastosowanie innego podpisu elektronicznego, który zapewni autentyczność wysyłanych dokumentów, w tym oczywiście plików JPK_VAT. W praktyce wystarczające ma być tylko wskazanie przychodu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru NIP podatnika.

Jak wyjaśnia resort finansów, nowy sposób podpisywania wysyłanych plików będzie dostępny już przy składaniu plików JPK VAT za styczeń 2018 r. W efekcie tego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego czy wnioskować o utworzenie profilu zaufanego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 19 stycznia 2018 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Szukaj w artykułach: