Wszystko o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej

Wszystko o potwierdzeniu odbioru faktury korygującej

Jeżeli w wyniku wystawienia faktury korygującej dochodzi do zmniejszenia podatku należnego, aby mogło dojść do faktycznego obniżenia kwoty VAT należnego w deklaracji VAT, koniecznym jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W wypadku gdy nie posiadamy tego potwierdzenia, niestety nie jesteśmy w stanie pomniejszyć kwoty VAT należnego.

Oprócz samego potwierdzenia odbioru ważny jest również moment jego otrzymania przez nabywcę. Nie wystarczy nam informacja, kiedy podatnik wysłał fakturę korygującą lecz kiedy dotarła ona do nabywcy.

Art. 29 ust. 13 Ustawy o VAT mówi, iż obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym usłogobirca lub nabywce towaru faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Co właściwie oznacza ten przepis?

Zakładając, że wystawiamy fakturę korygującą in minus 28 maja, a do nabywcy dociera ona w pierwszym przypadku 29, a w drugim 30 maja. Po pierwsze powinniśmy znać datę, kiedy nabywca otrzymał fakturę korygującą, bo wyznacza ona termin do którego powinniśmy zdobyć potwierdzenie odbioru, aby zmniejszyć VAT należny. Jeśli nabywca otrzymał fakturę korygującą 29 maja, aby zmniejszyć kwotę VAT należny w deklaracji za maj należy otrzymać potwierdzenie odbioru do 25 maja. Jeżeli nabywca otrzymał fakturę korygującą 30 maja, nie można pomniejszyć VAT należnego w deklaracji za maj.

Jaką powinno wyglądać potwierdzenie odbioru?

Forma potwierdzenia nie jest szczegółowo określona w przepisach o VAT lecz przyjmuję się, że wszystko co może być uznane za dowód zgodnie z ordynacją podatkową, może stanowić potwierdzenie odbioru. Każdy dokument świadczący o tym, że kontrahent był w stanie zapoznać się z treścią faktury korygującej może stanowić potwierdzenie. Jednak istotnym jest, że ciężar dowodu spoczywa w tym wypadku na podatniku i dowolność dowodu, nie powinna bynajmniej uśpić jego czujności.

Najczęściej stosowane w praktyce są:

• potwierdzenie odbioru otrzymane za pomocą faksu
• potwierdzenie otrzymane drogą mailową - istotne jest czy potwierdza ono datę odbioru przez nabywce
• podpis odbiorcy na fakturze korygującej z datą odbioru
• nadanie faktury korygującej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Szukaj w artykułach: