Wszystko o zmianach bankowości internetowej w 2018 roku

Wszystko o zmianach bankowości internetowej w 2018 roku


Z nadejściem nowego roku, z systemów bankowości internetowej zniknie opcja "przelew do ZUS". Przedsiębiorcy od roku 2018, dzięki wprowadzanym nowelizacją zamiast kilku przelewów będą wykonywać jeden zwykły na specjalnie powstały dla nich zbiorczy rachunek bankowy.
Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwić oraz usprawnić działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dla przedsiębiorców korzystających z blankietów dodatkowo tańsza. Dotychczas zobowiązani byli oni do rozliczania się przy pomocy czterech przelewami w miesiącu. Od nowego roku wystarczy jeden


Zbiorczy przelew do ZUS


Aktualnie niektóre podmioty gospodarcze mają obowiązek rozliczania się przy pomocy czterech przelewów w miesiącu. W wypadku wszystkich składek obowiązuje jeden, zbiorczy numer konta dla całego kraju do rozliczania:


-składki ubezpieczenia zdrowotnego
-składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Prawniczych i Fundusz Pracy
-składki na fundusz emerytalny pomostowy
-składki na ubezpieczenie społeczne (chorobowa, emerytalna, rentowa)


Fakt, iż od 2018 przelewy będą trafiać na jedno konto, powoduje że wysyłane przez nas przelewy muszą być szczegółowo opisane konkretnymi identyfikatorami. To się zmieni i zamiast wielu przelewów z dużą szansą na pomyłkę, przedsiębiorcy będą rozliczać się z ZUS-em przy użyciu jednego przelewu co znacznie zmniejszy ryzyko wystąpienia nie poprawnego opisu. Dotychczasowe rachunki zostaną 1 stycznia 2018 roku zamknięte
Konta do rozliczeń ZUS


Przed wprowadzeniem zmian w życie, każdy z płatników składek otrzyma list polecony z przypisanym mu rachunkiem bankowym do ich uregulowania. Wcześniej było to konto zbiorcze natomiast teraz będzie ono indywidualne co umożliwi konieczność precyzyjnego opisywania każdego przelewu oraz pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nie potrzebnych pomyłek czy błędów.


Przelew na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) nie będzie musiał być koniecznie opisany NIP-em, numerem REGON czy PESEL-em. Zmiana ta usprawni nie tylko ograniczoną liczbę przelewów lecz także samo wyliczanie składek- od 1 stycznia 2018 roku za przedsiębiorce wszystko zrobi ZUS. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach jednego przelewu dostarczyć na NRS ogólną kwotę składek, a ta będzie przez ZUS podzielona na wszystkie niezbędne ubezpieczenia i fundusze.


Ważne jest aby, wyżej przedstawionego listu z ZUS-u nie przegapić - w styczniu przyszłego roku inaczej nie będzie już można uregulować zaległych składek. Dla osób które przez pewne przyczyny nie dostały listu bądź go zgubiły, ZUS uruchomi portal internetowy dzięki któremu przedsiębiorcy będą w stanie sprawdzić numer konta wygenerowanego dla nich NR.


W jaki sposób przelać składki w bankowości internetowej?


Osoby dokonujące wpłat na rzecz ZUS-u przy pomocy bankowości on-line, będą w stanie robić to dalej. Zniknie jednak opcja "Przelew do ZUS/US", a w jej miejsce płatnicy będą mogli skorzystać z opcji zwykłego przelewu internetowego na własny, przypisany przez ZUS rachunek.

 

Szukaj w artykułach: