wszystko o zwolnienach podatkowych dla pracownikow w 2018 rokuWszystko o zwolnieniach podatkowych dla pracowników w 2018 r.


Od początku roku 2018 wzrosły limity zwolnień podatkowych z których korzystać mogą pracownicy m.in. świadczenia ZFŚS, kwota wolna od podatku. Dodatkowo spadnie podatek który muszą zapłacić twórcy.


Sejm ustanowił przepisy ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych dotyczące wysokości kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podwyższające limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, a także limity zwolnień podatkowych świadczeń przyznawanych pracownikom oraz innym uprawnionym osobom.


Od pierwszego stycznia 2018 r. wzrośnie również kwota wolna od podatku z 6,6 tys. do 8 tys. zł. Wyłącznie w przypadku gdy roczny dochód:
nie przekracza 13 tys. zł rocznie - ulga ta będzie analogicznie wzrastała i malała ze względu na wysokość dochodów i wyniesie od 1440 zł do 556,02 zł,
nie wyniesie więcej niż 85 528 zł - kwota wolna od podatków wyniesie 556,02 zł.


nie przekroczy kwoty 85 528 i nie będzie wyższy od kwoty 127 tys. zł - kwota wolna ulegnie zmniejszeniu,
będzie wynosiło przynajmniej 127 tys. zl lub więcej - odliczenie z tytułu kwoty wolnej nie będzie przysługiwało.


Warto zainteresować się książką "Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami"
W bieżącym roku roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych ulegnie zmianie i zostanie zwiększony z 42 764 zł do kwoty wynoszącej 85 528 zł.


Dodatkowo podniesione zostały limity zwolnień podatkowych m.in.:


świadczeń przyznawanych pracownikom z zfśs - z 380 zł do 1000 zł,
świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów - z 2280 zł do 3000 zł
dopłat do wypoczynku finansowanych z innych źródeł niż zfśs - z 760 zł do 2000 zł.

Szukaj w artykułach: