wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

Już niedługo składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną o 5,1 proc.!Podstawowe składki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w roku 2018 zwiększą się do 1232,18 zł miesięcznie. Co w konsekwencji spowoduje, że składki wzrosną o 5,1 proc. rok do roku. Większe składki czekać będą osoby które prowadzą swoją działalność przez mniej niż 2 lata, takie osoby spodziewać się mogą wzrostu 6,6 proc.

Wszystko o zmianach w podatkach które wejdą w życie w 2018 rokuRok 2018 będzie rokiem wielkich zmian oraz rewolucji podatkowych. Między innymi do życia wejdzie mechanizm split. Zwiększona zostanie kwota wolna od podatku. Wzrośnie również limit kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Czy pracownik ma prawo skrócić swoje zwolnienie lekarskie i wrócić do pracy?W tym artykule dokładnie zbadamy kwestie skrócenia przez pracownika okresu zwolnienia lekarskiego wraz z wcześniejszym powrotem do miejsca pracy. Sprawa nie jest do końca klarowna, wiele osób które prowadzą swoje przedsiębiorstwa a zarazem pracownicy borykają się z pytaniem czy skrócenie zwolnienia lekarskiego jest w ogóle możliwe i z jakimi konsekwencjami prawnymi się wiąże.

Wszystko o zmianach bankowości internetowej w 2018 rokuZ nadejściem nowego roku, z systemów bankowości internetowej zniknie opcja "przelew do ZUS". Przedsiębiorcy od roku 2018, dzięki wprowadzanym nowelizacją zamiast kilku przelewów będą wykonywać jeden zwykły na specjalnie powstały dla nich zbiorczy rachunek bankowy.

 

Co nam grozi za nieprzekazanie sprawozdania do KRS?Jednym z ważniejszych obowiązków spoczywających na spółkach handlowych które prowadzą pełną księgowość jest obowiązek dostarczenia do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami.

jakJakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalnościPodczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej pozarolniczej przedsiębiorca nie może osiągać jakichkolwiek przychodów pochodzących z tytułu prowadzenia działalności. Przepisy jasno mówią jakie czynności w trakcie zawieszenia działalności możemy wykonywać a jakich nie. Są to narzędzia, które mają na celu sprawniejsze wznowienie działalności po okresie jej zawieszenia.

 

Jak liczyć godziny pracy w przypadku sobotniego święta?Obowiązek wyznaczenia prawidłowej ilości dni wolnych należących się pracownikowi za święto które przypada w sobotę wynika ze sposobu ustalania wymiaru czasu pracy czyli przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym. Mechanizm ten służy do prawidłowego rozliczania liczby dni i godzin które w danym okresie przysługują pracownikowi.

Jakie kroki może podiąć pracodawca w związku z nieobecnością pracownika w miejscu pracy?Ważnym elementem do zaznaczenia jest fakt, iż nie pojawienie się pracownika w miejscu pracy, może być powodem do rozwiązania umowy z pracownikiem. Pracodawca w takim wypadku może założyć że pracownik porzucił daną pracę. Porzucenie pracy z dnia na dzień nie skutkuję automatycznie rozwiązaniem umowy, lecz jeżeli pracodawca nie zostanie poinformowany o przyczynach nieobecności we właściwy sposób ma prawo do zastosowania odpowiednich przepisów pozwalających na rozwiązanie umowy.

Wszystko o usprawiedliwieniach nieobecności w pracyJednym z ważniejszych elementów treści stosunku pracy jest wywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie we wskazanym miejscu przez pracodawcę. W odgórnie określonych sytuacjach tj. (wypadek losowy,choroba itp.) osoba wykonująca swoje obowiązki nie jest w stanie wykonywać swojej pracy prawidłowo co za tym idzie tym bardziej nie ma możliwości stawienia się w swoim miejscu pracy.

 

Ustalenie wartości początkowej samochodu dla celów amortyzacji

W najczęsciej występującym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartością początkową samochodu jest cena nabycia. A ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania - w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeśli taki przypadek wystąpi), opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Szukaj w artykułach: