wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

outsourcing kadrowo płacowy zalety i wadyPrzekazanie przez firmę do wykonania zewnętrznemu podmiotowi określonych obowiązków związanych z prowadzeniem aktywności gospodarczej ma na celu przede wszystkim odciążyć przedsiębiorstwo, aby mogło ono w pełni skoncentrować się na podstawowych celach swojej działalności.

Niższe składki ZUS - Ministerstwo Finansów i Rozwoju opublikowało projektMRiF opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przypomnijmy, że w założeniu ustawa ma wprowadzić niższe składki na ubezpieczenia społeczne (nie obejmuje składek na ubezpieczenia zdrowotne) dla osób, które osiągają w ramach wykonywanej działalności gospodarczej przychody ze sprzedaży niższe od trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia rocznie.

Kadry i płace: prowadzić samemu czy zlecić outsourcing?Własny dział kadr jest niestety kosztowny, ale zapewnia praktycznie pełną kontrolę i bezpieczeństwo. Outsourcing natomiast może być tańszy i pozwala skupić się nam nad prowadzoną działalnością.
Przeczytaj jakie są zalety i wady obu rozwiązań. Na pewno ułatwi Ci to podjęcie decyzji co do formy prowadzenia własnego działu kadrowo-płacowego.

Rewolucyjne zmiany w rozliczaniu składek ZUS od 2017 rokuKażdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek, na który będzie mógł przelewać składki ZUS. Obecnie przedsiębiorca musi dokonywać kilku przelewów do ZUS. Zmiany będą również dotyczyły zasad zaliczania wpłat na koncie. Część przepisów dotyczących nowych rachunków wejdzie w życie 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.

termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracęJakie są zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia? Czy jest to ustawowo usankcjonowane czy też pracodawca może dowolnie ustalać terminy wypłat - zobacz szczegóły


przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownikaWiele osób zajmujących się kadrami w firmie ma dylemat, jak prawidłowo powinno wyglądać przechowywanie dokumentów w aktach osobowych? Które dokumenty muszą być przechowywane w aktach, a które niekoniecznie.

Postaramy się poniżej rozwiać Wasze wątpliwości.

Ekwiwalent urlopowy jak go wyliczyć?Urlop to niezbywalne prawo każdego pracownika do corocznego i nieprzerwanego odpoczynku. Pracownik powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za urlop w przypadku, gdy podczas zatrudnienia nie wykorzystał w naturze należnego mu urlopu w całości lub w części, a jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu bądź wygasł. W jaki sposób ustalić współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu?

Nowe zasady zgłaszania w ZUS przedsiębiorców oraz członków ich rodzinOd 20 maja 2017 r. przedsiębiorca będzie miał możliwość zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego oraz swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy.

Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno rentowychRoczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym jest ograniczona. Nie może ona przekroczyć limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, bez względu na staż pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2.000 zł. Prawo do wynagrodzenia w tej wysokości będą mieli pracownicy pełnoetatowi bez względu na staż pracy. Dotychczasowa zasada, zgodnie z którą w pierwszym roku zatrudnienia wynagrodzenie gwarantowane wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, zostanie od 1 stycznia 2017 r. uchylona.

Szukaj w artykułach: