Ukończenie szkolenia "Czynnik ludzki na lotnisku (human factor)Ukończenie szkolenia "Czynnik ludzki na lotnisku (human factor)