klienci ikonaITBPS Payroll specjalizuje się w obsłudze kadr oraz obsłudze płac firm
Zajmujemy się outsorcingiem kadr i płac, naliczaniem wynagrodzeń pracowników, prowadzeniem teczek osobowych, przygotowywaniem i wysyłaniem deklaracji ZUS i US i innymi zagadnieniami związanym z obsługą kadrowo-płacową.

Pracujemy na systemie SAGE SYMFONIA
Usługa zewnętrznej obsługi kadr i płac jest odpowiedzią na rosnące koszty pracownicze i coraz więcej firm skłania się do usług outsourcingu. Przyczyną może być także wysoki stopień komplikacji obsługi kadr i płac - ale my wychodzimy na przeciw potrzebom klienta - przejmujemy obowiązki związane z terminowością i prawidłowością naliczania i odprowadzania podatków i składek ZUS.
Outsourcing płac (obsługa płac) oraz outsorcing kadr (obsługa kadr) przedsiębiorstwa prowadzi do zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym podwyższeniu standardów poprawności rozliczeń i dokumentacji z tego zakresu.
Ponadto oferujemy:

1Diagnozę słabych stron obecnego systemu wynagradzania

2Możliwość pracy u klienta lub zdalnie

3Możliwość przechowywania dokumentacji kadrowo - płacowej

4Tworzenie Regulaminów Pracy i Wynagrodzeń

5Audyt kadrowy - okresowe przeglądy dokumentacji zatrudnienia klienta pod kątem zgodności z prawem

6Możliwość korzystania z naszych porad we wszelkich sprawach pracowniczych według potrzeb Klienta
zarówno telefonicznie, mailowo czy poprzez zdalny dostęp

KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

1Zerowe koszty ponoszonych wydatków na zakup i aktualizację programu komputerowego

2Zerowe koszty szkolenia pracowników, zakupu periodyków tematycznych, urlopy pracowników działu kadr i płac

3Zapewniamy - wdrożenie nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań kadrowo-płacowych

4Zapewniamy - weryfikację i standaryzację dokumentacji pracowniczej

5Zapewnienie - poufności wynagrodzeń

6Zapewniamy - optymalizację bezpieczeństwa danych personalnych i płacowych

7Gwarancja odpowiedzialności przed ZUS i Urzędem Skarbowym

8Gwarancja wysokiej jakości obsługi i zachowanie pełnej zgodności z prawem pracy i regulacjami ZUS


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!