place ikona
Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS powodują iż rosną koszty uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia czy też szkoleń pracowników . Zdarza się, że obsługa płac sprowadza się do wyszukiwania zmian i dostosowywania się do nich ( w szczególności zmiany w ZUS, zasiłkach itd ). Duże znaczenie ma również prawidłowość naliczania płac w przy skomplikowanym systemie wynagradzania czy premiowania. Zewnętrzna administracja płac (obsługa płac) jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Proponujemy Państwu usługę, w skrócie zwaną PAYROLL (obsługa płac, administracja płac), polegającą na całkowitym lub częściowym przejęciu zagadnień związanych z naliczaniem płac.

Outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem powodującym obniżenie kosztów przy zapewnieniu poprawności naliczania i prowadzenia dokumentacji płacowej.

 Usługa ta obejmuje:

Utworzenie bazy danych pracowników

Naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do zapisów w umowie, regulaminów pracy i wynagrodzeń

Sporządzanie list płac

Naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników

Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR)

Przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40)

Sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników , ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji

Przejęcie przez nas odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone przez Państwa firmę koszty na obsługę płac oraz zwiększy poufność danych płacowych.