wiadomosci i porady z zakresu kadr i płac

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga firmowego na którym będziemy starać się informować o najnowszych zmianach dotyczących zagadnień związanych z kadrami i płacami. Oczywiście zachecamy też do dyskusji.

Zgłaszanie incydentów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

RODO nakłada na administratorów danych nowy obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Organem nadzorczym w Polsce będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych np. włamania do systemu, nieuprawnionego skopiowania danych, kradzieży nośników zawierających dane osobowe, administrator bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia będzie musiał zgłosić je organowi nadzorczemu.

Wszystko o nowych zmianach w składkach na ZUS

Rząd przyjął projekt tak zwanego małego ZUS-u dla drobnych firm, który jest w stanie zmniejszyć ich składki na ubezpieczenie społeczne. Wedle deklaracji z najnowszych rozwiązań ma skorzystać nawet do 200 tysięcy firm. W roku w którym nowelizacje mają wejść w życie w ich budżetach ma zostać około 1,5 mld złotych.

Od 1 lipca tego roku w życie wchodzą kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa oVAT). Do systemu VAT zostaje wprowadzone dodatkowe rozwiązanie uszczelniające:mechanizm podzielonej płatności (z angielska określany jako split payment). Rozszerzony zostaje także na wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie.

 

20 milionów euro lub 4 % rocznego obrotu – takie kary będą musiały ponieść przedsiębiorstwa, które nie będą przestrzegały przepisów zawartych w RODO. Ma to na celu wymuszenie na firmach przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Niezbędne informacje o RODO 2018 oraz kogo dotyczy

Kogo dotyczy RODO? Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje wiele kwestii związanych z ochroną danych. Bardzo często można się więc spotkać z pytaniem „czy ta regulacja dotyczy także mnie?”. Najczęściej odpowiedź brzmi „tak”.

W ostatnim czasie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy opracowała nowelizacyjny projekt, który w swoim założeniu ma umożliwić rozwiązanie stosunku pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego bądź podczas urlopu na żądanie.

Niezbędne informacje o zmianach w ochonie danych osobowych w 2018 roku

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi wielomilionowymi karami.

Wszystko o zwolnieniach podatkowych dla pracowników w 2018 r.

Od początku roku 2018 wzrosły limity zwolnień podatkowych z których korzystać mogą pracownicy m.in. świadczenia ZFŚS, kwota wolna od podatku. Dodatkowo spadnie podatek który muszą zapłacić twórcy.

czy pracownik musi odpracowywac przerwy na papierosa w trakcie pracyW jednym z najnowszych projektów nowelizacji pojawił się pomysł, który miałby na celu uprawnomocnienie pracodawcy do ustalenia przerw na papierosa od ich odpracowania. Oczywiście nie będzie się to zaliczało do zwykłych nadgodzin lecz do obowiązku spędzenia dodatkowego czasu w miejscu pracy, czas ten będzie wynosił tyle samo co dany pracownik spędził na tak zwanym "dymku"

Ważne zmiany ws. podpisywania plików JPK VAT

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły korzystać z większych możliwości podpisywania elektronicznego plików JPK VAT – tak wynika z projektu rozporządzenia, który ostatnio opublikowało Ministerstwo Finansów. Pliki można będzie podpisywać także przy użyciu kilku podstawowych informacji osobistych. Planowane jest aby nowy sposób ma być dostępny już przy przesyłaniu plików za styczeń 2018 r.

Szukaj w artykułach: