kadry ikona

Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów.

Nie chcesz mieć rozbudowanego działu kadrowego?

Zewnętrzna administracja kadr (obsługa kadr) jest rozwiązaniem dla Ciebie!

Outsourcing kadr (obsługa kadr) jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów
administracyjnych firmy przy jednoczesnym zapewnieniu poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowej.

 

Usługa ta obejmuje:

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników ZLECENIODAWCY zgodnie z przepisami prawa pracy w sposób uzgodniony ze ZLECENIODAWCĄ

Rejestracja nowozatrudnionych pracownikóww ZLECENIODAWCY w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.)

Rozliczanie wykorzystywanych dni urlopóww oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy

Wystawianie świadectw pracy

Rozliczanie czasu pracy pracowników

Organizacja szkoleń BHP

Każdy klient traktowany jest indywidualnie, uwzględniając specyfikę firmy.