Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 07-06-2018

 Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 07-06-2018:
1. Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2018 r.
2. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7