Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 07-08-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 7.08.2018 (wtorek)

1.wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2018 r.
2.wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
3.wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7