Co grozi twojej firmie za nieprzestrzeganie RODO?


20 milionów euro lub 4 % rocznego obrotu – takie kary będą musiały ponieść przedsiębiorstwa, które nie będą przestrzegały przepisów zawartych w RODO. Ma to na celu wymuszenie na firmach przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Takie sankcje będzie mógł nałożyć Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Zmiany w przepisach dają więcej praw dla właścicieli danych lecz nakładają na nich również nowe obowiązki


Przykładowo, kiedy firma będzie przetwarzała dane na podstawie zgody, która jest nieważna (czyli np. uzyskana w niewłaściwy sposób), nie będzie mógł dłużej tego robić.
Administratorzy danych będą musieli również umożliwić zainteresowanym dostęp do takich danych – w tym m.in. do ich sprostowania, uzupełnienia, ale też do usunięcia. Wówczas, gdy zgoda zostanie wycofana, administrator będzie musiał usunąć dane ze wszystkich systemów.
Administrator będzie musiał także poinformować osobę, której dane zostaną naruszone, że takie zdarzenie miało miejsce. Zgłoszenie będzie musiało również wpłynąć do GIODO – administrator będzie miał na to 72 godziny.


Dodatkowo, według nowych przepisów w przypadku poniesienia szkody w wyniku naruszenia przepisów rozporządzenia (np. wycieku danych) poszkodowany będzie miał prawo uzyskać odszkodowanie.


Z kolei osoba, której dane dotyczą, będzie mogła też zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Nowe przepisy gwarantują też prawo do bycia zapomnianym.
Nadzór nad przestrzeganiem RODO będzie sprawował GIODO


Nadzór nad przestrzeganiem przepisów będzie sprawował Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO). Będzie on monitorował i egzekwował przestrzeganie rozporządzenia, do niego również będzie się można zgłosić w przypadku, gdy nasze dane zostaną naruszone. GIODO będzie mógł wszcząć postępowanie i podjąć tzw. działania egzekucyjne.
Ten organ nadzorczy będzie miał prawo również do wglądu w pracę samych administratorów.

Szukaj w artykułach: