W ostatnim czasie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy opracowała nowelizacyjny projekt, który w swoim założeniu ma umożliwić rozwiązanie stosunku pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego bądź podczas urlopu na żądanie.


Pracę straci kobieta w ciąży mająca umowę na zastępstwo albo pracująca w firmie zatrudniającej przynajmniej 10 osób. Pracodawca zwolni również pracownika w trakcie urlopu i choroby. Bezpiecznego miejsca pracy nie zagwarantują również nowe umowy: sezonowa, dorywcza i nieetatowa.
Nowy kodeks pracy ma na celu zezwalać na rozwiązanie stosunku pracy również w trakcie urlopu i choroby. Szokującym faktem jest to iż, pracę będą też mogły stracić m.in. kobiety w ciąży zatrudnione na zastępstwo.


Pamiętać jednak należy że zwolnienie pracownika nie nastąpi znienacka. Projekt nowego kodeksu przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy wprowadza obowiązek uprzedzenia pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę i wysłuchanie go, jeśli wypowiedzenie następuje z przyczyn dotyczących pracownika (o tej nowej procedurze pisaliśmy ostatnio w Tygodniku Gazeta Prawna: „W małych firmach ekstra pieniądze za szybsze rozstanie. Pozwoli na to nowy kodeks pracy” – TGP z 9-11 marca 2018 r.; DGP nr 49). [ramka] Co więcej, proponuje się, aby podwładny był uprzednio wysłuchany także w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (tylko w wypadku gdy przyczyny nie są oczywiste). Natomiast wymogu zawiadomienia o wypowiedzeniu i przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem nie planuje się wprowadzać u pracodawców zatrudniających do 10 osób oraz przy wypowiedzeniach z przyczyn niedotyczących pracowników.


Wraz z nowymi zmianami wiąże się istotna zmiana w stosunku do obecnych istniejących przepisów. Mianowicie w przypadku zastosowania tej procedury ma zostać okresowo zniesiona ochrona przed zwolnieniem w czasie zwolnienia lekarskiego oraz urlopu. Wygaśnie ona w momencie zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownika na okres 30 dni.


Zdaniem wielu ekspertów i analityków rynku pracy rozwiązywanie stosunku pracy ma być w ten sposób ucywilizowane. Umożliwi to zmniejszenie zachowań patologicznych takich jak obecnie ucieczki pracowników przed utratą etatu na długotrwałe zwolnienia chorobowe. – Z moich obserwacji rynkowych wynika, że niestety jest to standardem – potwierdza Elżbieta Rogowska, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor handlowy PW Krystian, firmy specjalizującej się w produkcji odzieży roboczej.
Nie bez znaczenia jest również to, że nowe zasady nie mogą działać na niekorzyść pracodawcy, który mógłby się spodziewać, że ostrzeżenie pracownika przed rychłym zwolnieniem mogłoby skłonić go do nagłego zachorowania. W zamian za brak ochrony pracownik ma zyskać możliwość rozmowy z pracodawcą o powodach zwolnienia, a tym samym przekonania go do zmiany decyzji.

Szukaj w artykułach: