Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 15-01-2018

1. Wpłata podatku leśnego za styczeń 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.
2. Wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
3. złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.