Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 15-03-2018

1. Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2018 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2. Wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
3. Wpłata składek ZUS za luty 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)