Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 16-07-2018

Terminy obowiązujące w dniu dzisiejszym 16.07.2018 (poniedziałek):

1.Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2.Wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)